Přihláška Urban design award

1. Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2019/2020. Nelze přihlásit magisterské diplomní projekty.

2. Po odeslání se již k dotazníku není možné vrátit.

3. Během vyplňování přihlášky budete mj. potřebovat:

  • obrázky reprezentující projekt (max 5 obrázků, velikost souboru do 10 MB)
  • soutěžní návrh ve formátu PDF (do 50 MB)

4. Vyjádření vedoucího práce je možné doplnit do vytisknutého formuláře rukou.

5. Povinné položky jsou označené *.Obrázky reprezentující projekt

Přetáhněte nebo nahrajte až 5 obrázků

  • ve formátu jpg
  • ve velikosti do 10 MB

Soutěžní návrh

Minimální rozsah práce: Schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie).

Přetáhněte nebo nahrajte PDF soubor

  • max. 15 stran + titulní strana
  • ve velikosti do 50 MB

Po uložení se vyplněná přihláška uloží jako pdf soubor, který si budete moc vytisknout. Vytisknutý dokument nechte podepsat vedoucím práce a zašlete na e-mail urbaward@fa.cvut.cz.

Po odeslání se již k dotazníku není možné vrátit.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů a se soutěžním řádem.